Cartel de obra

Hemos sido las adjudicatarias del «Servizo Segunda fase de restauración dos retablos laterais de San Marcos (zona do Evanxeo), San Xerome (zona da Epístola) e imaxes de San Marcos, San Xerome e San Antonio da capela do Carme, en Muros (A Coruña)».

Los comentarios están desactivados